Siden desember 2014 har Ing Stein Knutsen as vært 100% eiet av OTIS verdens største heisfirma med over 60 000 ansatte og en del av UTC ( www.otis.com )

kONTAKT HAUGESUND

Døgnbemannet 24 timer

Åpningstider: Kontortid fra 07.00 - 15.30

Besøksadresse : Austmannaveien 11 | 5537 Haugesund
Postadresse: Janaflaten 10 | 5179 GODVIK

Tif 52905208

post@heis-knutsen.no

Kontakt person
SEND FORESPORESEL

AVDELINGER

Kontakt oss

AVDELINGER

Kontakt oss