Siden desember 2014 har Ing Stein Knutsen as vært 100% eiet av OTIS verdens største heisfirma med over 60 000 ansatte og en del av UTC ( www.otis.com )

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Alle heiser er pålagt av Plan og bygningsloven, å ha ettersyn og vedlikehold av kvalifisert personell. Ing Stein Knutsen as vedlikeholder alle typer heiser av alle fabrikater. Bedriften har Heismontører med spesial kunnskap rundt alle heisfabrikat.


  • Vi tilbyr forskjellige serviceprogrammer med sikte på optimal driftsøkonomi. Sammen med kunden ser vi på beste løsning med tanke op økonomi, ønsker, krav og gjeldende lover og forskrifter til heisen.
  • Kort ventetid ved service eller driftstans. Vi har samarbeid med ledende leverandører av reservedeler til alle typer heiser og alle fabrikater. Vi har et stort eget reservedels lager i Bergen for å betjene alle våre service kunder.
  • 24 timers vakttelefon sikrer deg tilgjengelighet hele døgnet.

Kontakt oss for servicetilbud på heis!

 

AVDELINGER

Kontakt oss

AVDELINGER

Kontakt oss