Siden desember 2014 har Ing Stein Knutsen as vært 100% eiet av OTIS verdens største heisfirma med over 60 000 ansatte og en del av UTC ( www.otis.com )

MODERNISERING

I mange tilfeller tilfredsstiller ikke eldre heiser dagens krav til sikkerhet og bruksområde. Eldre heiser har også høyere driftsutgifter.

Vi har oppgradert og bygget om / rehabilitert et betydelig antall eldre heiser. Bedriften har alltid fokusert på å benytte leverandører av heismateriell med den beste kvaliteten på levert materiell og sluttprodukt.

Ing Stein Knutsen as har samarbeid med ledende leverandører av reservedeler til alle typer heiser og alle fabrikater. Vi har et stort eget reservedels lager i Bergen for å betjene alle våre service kunder.

Våre leverandører på nye heiser

AVDELINGER

Kontakt oss

AVDELINGER

Kontakt oss