Siden desember 2014 har Ing Stein Knutsen as vært 100% eiet av OTIS verdens største heisfirma med over 60 000 ansatte og en del av UTC ( www.otis.com )

HEISER

Ing Stein Knutsen as har siden 1973 levert et betydelig antall komplette nye heiser. Og vi har oppgradert og bygget om / rehabilitert et betydelig antall eldre heiser. Bedriften har alltid fokusert på å benytte leverandører av heismateriell med den beste kvaliteten på levert materiell og sluttprodukt. Grunnet store innkjøp over mange år klarer Ing Stein Knutsen as å levere materiell av meget høy kvalitet til gode priser for våre kunder.

Vi har levert heiser i ca 40 år og heisene som vi leverer skal alltid være blandt de beste i markedet på pris og kvalitet. Vår policy rundt kvalitet og pris har resultert i at vi har levert et betydelig antall i totalmarkedet av heisene som har vært levert på Vestlandet. Og vi har opparbeidet oss en betydelig referanseliste med fornøyde kunder.

AVDELINGER

Kontakt oss

AVDELINGER

Kontakt oss